ΧΑΡΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ανάγλυφος γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδας με πλαστελίνη
( εργασία μαθητών Δ1 / 2009-2010)

                  Γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδας πάνω σε φελιζόλ ανάγλυφο
                                 ( εργασία μαθητών Δ1 / 2011-2012)

 
Γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδας με πλαστελίνη - ανάγλυφος
                                       ( εργασία μαθητών Ε1 / 2004-2005)
 
Back to Top